At the station / Na nádraží

I go to work every day, I'm shortening my way through the station.
The railway environment is quite photogenic. It is an environment of heavy equipment, locomotives, machines, wagons.
Photos of the harsh environment can withstand even harsh modifications.

Chodě každý den do práce, zkracuju si cestu skrz nádraží.
Prostředí železnice je docela fotogenické. Je to prostředí těžké techniky, lokomotiv, strojů, vagónů.
Fotky drsného prostředí snesou i drsné úpravy.

IMG_20210416_154934.jpg

sepa.png

IMG_20210416_155308.jpg

sepa.png

IMG_20210322_062839_01.jpg

sepa.png

vote_follow_art.png