Black Stork - taking off / Čáp černý - vzlet

Šel jsem kolem řeky Bečvy a koukal, kde co lítá. V dálce jsem u břehu uviděl velkého ptáka, ale na dálku jsem nerozeznal, jestli je to čáp nebo volavka. Snažil jsem se nedělat prudké pohyby a pomalu a plynule jsem se přibližoval.

Když jsem se dostal blíž, poznal jsem, že se jedná o čápa černého. Tento pták je u nás stále považovaný za ohrožený druh, přestože jeho populace pomalu roste. Odhaduje se, že v česku hnízdí kolem 400 párů.

Čáp se nechtěl nechat fotit. Takže se mi podařilo zaznamenat jen jeho odlet.

I walked around the river Bečva and looked where things were flying. In the distance I saw a large bird by the shore, but in the distance I did not recognize whether it was a stork or a heron. I tried not to make sharp movements and slowly and smoothly approached.

As I got closer, I knew it was a black stork. This bird is still considered an endangered species in our country, although its population is slowly growing. It is estimated that around 400 pairs nest in the Czech Republic.

The stork didn't want to be photographed. So I only managed to record his departure.


DSC_0004.jpg

DSC_0005.jpg

DSC_0006.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png