Don't be afraid of colors / Neboj se barev!

vagon2.jpg

Don't be afraid of colors, because those who are afraid are not allowed in the forest. And not to go to the forest when the weather is so beautiful would be a great pity.

Because in the forest you can meet a deer. But the deer isn't very colored. Its colors are muted and camouflage.

Neboj se barev, protože kdo se bojí, nesmí do lesa. A nesmět do lesa, když je tak krásné počasí, to by byla velká škoda.

Protože v lese můžete potkat srnku. Ale srnka moc barvami nehýří. Její barvy jsou tlumené a kamuflážní.

image.png

And because we are in the sign of the ram ♈️, I also allowed myself to take pictures of him here. I know a lesson from the movie 'Bobule' ('Berries') that when a ram backing away, it is not afraid, but it is attacking.

A protože se nacházíme ve znamení berana ♈️, tak tady jsem si ho dovolil také vyfotit. Z filmu "Bobule" znám poučku, že když beran couvá, tak se nebojí, ale rozbíhá se.

image.png

Although colors are never enough, sometimes we can do without them. For example, when we photograph a typical 'street photo'.

I když barev není nikdy dost, někdy se obejdeme i bez nich. Třeba když fotíme typické "strýtko".

DSC_0104.jpg

But photos from the streets can also be colorful.

Ale fotky z ulic můžou být i barevné, ne že ne.

100_1434.jpg

And when I started with bright colors, I can end with them. Hollyhock(?), a garden flower and at the same time medicinal.

A když jsem pestrými barvami začal, tak jimi můžu i skončit. Topolovka růžová, květina zahradní a současně léčivá.

image.png

vote_follow_art.png