Fascinating... amphibians

DSC_0009.jpg

Žáby. Někdo si myslí, že jsou hnusné. No, nebudu se přít, ale... přinejmenším jsou barevné.

Frogs. Some people think they are disgusting. Well, I won't argue, but ... at least they're colorful.


DSC_0017.jpg

DSC_0018.jpg

DSC_0020.jpg

Na obrázcích je obyčejný skokan. Spíš než vidět ho můžete slyšet. Přes den a k večeru, skoro u každé vodní plochy, je slyšet jeho skřehotání.

There is an ordinary "pond frog" in the pictures. You can hear him rather than see him. During the day and in the evening, almost every body of water, its creaking can be heard.

DSC_0022.jpg

DSC_0024.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png