Fire show at the roundabout / Ohňová show na kruhovém objezdu

Long exposure time (and a bit of post-processing) will turn an ordinary roundabout into a fire show.

Dlouhý expoziční čas (a trocha toho postprocesingu) udělají z obyčejného kruhového objezdu ohňovou show.

DSC_0011.jpg

DSC_0013.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow_art.png