Flea market / Bleší trh

Vlastně to ve skutečnosti má být veteránská burza. Prodávají se tu i díly na auta, která se přestala vyrábět dřív, než jsem se narodil. Ale kromě toho se tu prodává úplně všechno. I věci zcela nepochopitelné.

Actually, it's a veteran exchange. They sell parts for cars that stopped being made before I was born. But besides, everything's on the market. Even things completely incomprehensible.


IMG_20210529_081347.jpg

IMG_20210529_080431.jpg

Kdo by chtěl koupit třeba plynovou masku z dob studené války, oprýskaný hrnec nebo rezavou konev?

Who wants to buy a Cold War gas mask, a peeled pot or a rusty can?

IMG_20210529_083401.jpg

IMG_20210529_083308.jpg


Výbava pro nevěstu. Malovaný džbánek, svícen a sekáček na maso.

Bride gear. Painted jug, candlestick and meat cleaver.

IMG_20210529_082026.jpg


A úplně nejvíc jsou panenky. Toto mi tady připadá jako nějaké absurdní místo činu ze šíleného hororu.

And most of all, they're dolls. This whole thing seems like some ridiculous crime scene from a crazy horror movie.

IMG_20210529_082823.jpg

sepa.png

IMG_20210529_083929.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png