Gulls - aerial show

On Saturday I was at my favorite bird's nesting place. It was a little rainy, and all I could take was aerial acrobatics of a few gulls.

The whole event was watched from the ground station by two terns.

V sobotu jsem byl na svém oblíbeném ptačím hnízdišti. Trochu poprchávalo, a jediné, co jsem mohl fotit byla letecká akrobacie několika racků.

Celou akci z pozemního stanoviště sledovali dva rybáci obecní.

DSC_0002.jpg

The following photos show gulls in flight positions.

Následující fotky pak ukazují racky v letu.

DSC_0023.jpg

DSC_0021.jpg

DSC_0020.jpg

DSC_0019.jpg

Experienced ornithologists may laugh at me, but I actually revealed in the photos that the birds have a perfectly retractable landing gear.

Zkušení ornitologové se mi možná budou smát, ale já jsem vlastně až na fotkách odhalil, že ptáci mají dokonale zatahovací podvozek.

DSC_0018.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png