In the forest park again / Opět v lesoparku

Dnešní (nebo vlastně včerejší) výprava do lesoparku nebyla tentokrát moc výnosná. Ptáci sice byli slyšet, ale nebyli vidět. Skrývali se v husté trávě nebo v hustém listí. A když některý vzlétnul, byl tak rychlý, že jsem nestíhal zaostřit. Vzal jsem tedy zavděk aspoň blízkou řekou a jezírkem.

Today's (or yesterday's) trip to the forest park was not very profitable this time. The birds were heard, but not seen. They were hiding in the thick grass or dense foliage. And when one took off, it was so fast that I couldn't focus. So I took advantage of the nearby river and lake.


DSC_0009.jpg

DSC_0013.jpg

DSC_0019.jpg

Na prvních dvou fotkách je morčák velký (Mergus merganser), samice s mláďaty. Na třetí fotce je skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus).
Opravdu nejsem přírodovědec, s určováním druhů mi pomáhá www.inaturalist.org 😀🍀


Když se mi nedařilo s ptáky, zkoušel jsem aspoň květiny. Ta modrá květina se v češtině jmenuje orlíček, takže přece jenom zůstáváme u ptáků :)

Na jezírku rostly divoké žluté kosatce. Sedmikrásky chudobky, ty rostou úplně všude.

In the first two photos, there is a Mergus merganser, a female with young. In the third photo, there is a frog (Pelophylax ridibundus).
I'm really not a naturalist, www.inaturalist.org helps me determine species 😀🍀


When I didn't do well with the birds, I tried at least flowers. The blue flower is called an orlíček in Czech, it's little eagle, so we still stay with the birds :)

Wild yellow irises grew on the pond. Common daisies, they grow everywhere.

DSC_0003.jpg

DSC_0021.jpg

DSC_0006.jpg

Poslední fotka není z lesa, ale ze zahrady a je to hádanka: Co nám to kvete?

The last photo is not from the forest, but from the garden and it is a riddle: What is blooming for us?

DSC_0005.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png