Ischnura Elegans and his intimate life / a jeho intimní život

Šidélko větší (neboli Ischtima Elegans) je vskutku elegantní.

Fotografování takového hmyzu opravdu není nic akčního. Jednoduše si v letním odpoledni najdete místo u vody, pohodlně se usadíte, a vaše modelky přijdou za vámi samy.

Blue-tailed Damselfly (or Ischtima Elegans) is truly elegant.

Photographing such an insect is really nothing action. You will simply find a place by the water in the summer afternoon, you will sit comfortably, and your models will come to you.

DSC_0067.jpg

DSC_0058.jpg

DSC_0062.jpg

DSC_0064.jpg


I šidélka mají svůj intimní život. A mají své partnery. Svá namlouvání a svá spojování.

Even Damselfly have their intimate life. And they have their partners. Their courtship and his connections.


DSC_0072.jpg


DSC_0075.jpg

Možná že takhle vypadá jejich orgasmus. Nebo dokonce porno.

Maybe this is what their orgasm looks like. Or even porn.

DSC_0082.jpg

DSC_0088.jpg


sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png