Meanders of Bečva river (CZ) - Meandry Bečvy

Řeka Bečva pramení v Beskydech. Vlastně tam pramení dvě Bečvy - Rožnovská a Vsetínská, které se ve Valašském Meziříčí slévají do jedné.
Z Beskyd pokračuje Bečva na Hanou, kde má podobnou povahu jako Hanáci: pomalou a rozšafnou.

Koryto Bečvy je místy docela nestálé. V nížině mezi Hranicemi a Přerovem snadno meandruje. To znamená, že tvoří zákruty, které na jedné straně podemílají břehy a na straně druhé se z nánosů tvoří pláže.

Fotky jsou z míst mezi Osekem nad Bečvou a Grymovem. Řeka je tady v některých místech schopná "uhnout" až o několik metrů za rok. A je jí jedno, jestli zruší část cyklostezky nebo stožár trasy vysokého napětí. Na druhou stranu, dramaticky podemleté břehy na jedné straně a oblázkové pláže vybízející k relaxaci na straně druhé vytvářejí svým kontrastem kouzelné prostředí.

Kromě toho, toto místo není prakticky dosažitelné autem - nejlépe se sem dostanete na kole. I to přispívá k tomu, že je tu klid i od lidí.

The river Bečva springs in the Beskydy Mountains. In fact, two Bečva springs there - Rožnovská and Vsetínská, which merge into one in Valašské Meziříčí.
From the Beskydy Mountains, Bečva continues to region Haná, where it has a similar slow nature as local people.

The Bečva riverbed is sometimes quite unstable. It easily meanders in the lowlands between Hranice and Přerov. This means that they form bends that, on the one hand, undermine the shores and, on the other hand, form deposits from the sediments.

Photos are from places between Osek nad Bečvou and Grymov. In some places, the river is able to 'dodge' up to several meters a year. And she doesn't care if she cancels part of the bike path or the mast of the high voltage route. On the other hand, dramatic shores on the one hand and pebble beaches inviting you to relax on the other create a magical environment with their contrast.

In addition, this place is not practically accessible by car - the best way to get here is by bike. This also contributes to the peace and quiet of the people.


IMG_1669.jpg

IMG_1668.jpg

IMG_1670.jpg

Ještě chci připomenout,že tuto nádhernou řeku loni na podzim otrávila chemická továrna, v úseku začínajícím u společnosti DEZA (která patří do koncernu Agrofert), až po soutok s Moravou.
Je to tři čtvrtě roku a zločin stále není vyšetřený. Proč asi? Qui bono?

I would also like to remind you that this beautiful river was poisoned last autumn by a chemical factory, in the section starting with DEZA Company Valašské Meziříčí (which belongs to the Agrofert concern), all the way to the confluence with Moravia.
It's been nine months, and the investigation is still not complete. Why? Qui bono?


Až těsně před odesláním článku mě napadlo, že je to vlastně i #fototema. Tak budiž, i když to tak původně nebylo zamýšlené :)

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png