Purim

Ten příběh je popsaný v knize Ester. Je to příběh komplikovaný, plný zvratů a intrik. Zjednodušeně se ale dá říct, že na jedné straně je nenávist a touha po moci a majetku a na straně druhé víra a odhodlání. Klíčovou roli v něm hrají: na straně dobra Mordechaj, rádce perského krále Achašveroše a strýc princezny Ester a na straně zla Haman, ministr téhož krále.

Jak jsem psal výše, příběh není jednoduchý, ale dopadne dobře. Hrozící pogrom je zažehnán obratnou diplomacií Mordechaje a Ester, zatímco padouch Haman skončí na šibenici, kterou chystal pro Mordechaje.

Na památku těchto událostí a jako připomínka toho, že každému sebevětšímu zlu je možné se postavit, se slaví svátek Purim. Ten letos připadá na pátek 26. února, a v souladu s židovskou tradicí začíná večer předchozího dne.

source: https://www.flickr.com/photos/adam_jones/26957059455

Purim je veselý svátek. Při vyjednávání mezi Ester a Achašverošem hrálo svou roli víno, a víno je i nedílnou tradiční součástí purimových oslav. Tradice nařizuje vypít aspoň tolik, aby člověk pociťoval účinek alkoholu. Takže když si dnes otevřete láhev, máte to odůvodněné židovskou tradicí. A s tradicí starou čtyřiadvacet století se přetlačovat nedá.

Chag sameach, chaverim.

vote_follow.png