Saturday hotdogs

What to make for dinner for yourself and two teenagers? The wife is not home, so we can start on our own. We do 'saturday hotdogs'.

Co udělat k večeři pro sebe a dva teenagery? Manželka není doma, tak to můžeme rozjet podle svého. Děláme "saturday hotdogs".

IMG_1636.jpg

It's not rocket science. Spread the cut croissant with garlic dip, add leafy vegetables, sausage, sprinkle with fried onions, place the cheddar slices and sprinkle with ketchup. You then put the hot dogs in the oven for a while so that the cheese melts and the rolls are crispy. That is all.

I only take pictures of the last three pieces, because they disappeared at supersonic speed.

Není to žádná raketová věda. Rozříznutý rohlík máznete česnekovým dipem, vložíte listovou zeleninu, párek, zasypete smaženou cibulkou, položíte plátky čedaru a pocákáte kečupem. Hotdogy pak na chvíli vložíte do trouby, aby se sýr roztekl a rohlíky byly křupavé. To je vše.

Podařilo se mi vyfotit jen poslední tři kousky, protože mizely nadzvukovou rychlostí.

vote_follow_cook.png