Starling family / Špaččí rodina

I still fly like crazy, but at least I caught something.

Pořád lítám jako blázen, ale aspoň že jsem něco chytil.

DSC_1005.jpg

sepa.png

Where is my guy still flying? He should have been here a long time ago.

Kde ten můj chlap pořád lítá? Už tu měl dávno být.

DSC_1002.jpg

sepa.png

Maybe this time it will be enough for you. Eat it and I'll fly for the next one.

Snad ti to bude protentokrát stačit. Sněz si to a já letím pro další.

DSC_1008.jpg

sepa.png

And next time you bring caterpillars, those spiders are too dry and can't be eaten!

A příště dones housenky, ti pavouci jsou moc suší a nedají se jíst!

DSC_1007.jpg

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png