The Birds 🐦🐤🦅

Kdysi velmi dávno, ještě jako školák, jsem se bavil s jedním spolužákem, a tem mi řekl, že viděl Hitchcockův film Ptáci. A že pak ještě nějakou dobu po tom hleděl na ptáky, řekněme, s nedůvěrou.

Once upon a time, as a schoolboy, I talked to a classmate, and he told me that he had seen Hitchcock's film The Birds. And that for some time after that he stared at the birds, let's say, with distrust.


DSC_0010.jpg

DSC_0012.jpg

DSC_0008.jpg

DSC_0007.jpg

Tohle jsou vlastně jenom špačci. Neškodní... Možná. Dokud se jim v hlavách něco nestane.

These are actually just starlings. Harmless ... Maybe. Until something happens in their heads.

source: movie "The Birds"

sepa.png

Support Me on Ko-fi

vote_follow.png