Velikonoce, Pesach a Ramadán

@krakonos se ve svém článku zmínil o Pesachu, a já to ještě trochu rozvinu.

V nadpisu jsem zmínil tři svátky. Nejstarší z nich je Pesach. Slaví se na památku vyvedení národa Izraelského z egyptského otroctví.

Faraón, vládce a bůh Egypta na straně jedné a Bůh Abraháma, Izáka a Izraele na straně druhé se tak dlouho vzájemně nasírali a štengrovali, až to přesáhlo všechny meze a ten náš Bůh se to rozhodl ukončit.

Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. (Ex 12:12)

Podrobně to je popsané ve druhé knize Mojžíšově, která se latinsky jmenuje Exodus a hebrejsky Šemot. Kdo nezná, doporučuju si to někdy přečíst, Exodus patří k těm epičtějším částem Bible. A ostatně znalost těchto příběhů podle mě patří do kulturního obzoru vzdělaného člověka.

Pesach se slaví 15. nisanu (to je židovský kalendář, nebojte, nepůjdu do podrobností). Protože ale v židovském kalendáři každý měsíc začíná novem, tak 15. nisan je zpravidla úplněk. A neděle po prvním jarním úplňku - co vám to říká? Správně, velikonoce.

Ježíš Nazaretský byl ukřižovaný podle židovského kalendáře 15. nisanu 3793, takže striktně vzato, velikonoce by se měly krýt s pesachem (a do roku 325 tomu tak i bylo). Nicméně nicejský koncil algoritmus výpočtu křesťanských velikonoc mírně upravil, takže Velký Pátek je vždycky v pátek, a pesach se s velikonocemi už nikdy neměl potkat (i mezi náboženstvími vládne konkurence). Vlastně podle pravoslavných pravidel a juliánského kalendáře se opravdu velikonoce a pesach nepotkají nikdy, ale podle gregoriánského kalendáře se to výjimečně stát může.

Jestliže pesach a velikonoce jsou si svátky blízké (myšleno kalendářně), pak ramadán je úplně mimo. Striktně lunární islámský kalendář má rok dlouhý jen 354 dnů, takže v porovnání se "slunečním" rokem je komplet pohyblivý a ramadán může být v zimě i v létě, stejně jako na podzim nebo na jaře.

Shodou okolností se všechny tři svátky letos přiblížily: pesach byl 27. března, velikonoce 4. dubna a ramadán začíná 13. dubna. Takže pražské velvyslanectví státu Izrael (který je důležitým místem pro všechna tři náboženství) to přání vzalo z jedné vody načisto:

image.png

vote_follow.png