Viennese "street photo" / Vídeňské "strýtko"i

Loni v létě jsem si zajel do Vídně. Jen tak, pronic zanic. Jen se "šmrncnout štatlem", navštívit pamětihodnosti a nasát atmosféru ulic. Ostatně, mám to blíž do našeho bývalého, rakousko-uherského hlavního města, než do toho současného.

A Praha a Vídeň se až tak moc neliší.

I drove to Vienna last summer. Just walk around the city, visit the sights and soak up the atmosphere of the streets. After all, it's closer to our former Austro-Hungarian capital than to the current one.

And Prague and Vienna are not so different.


Vojáci módy připravení v řadách k útoku. Seřazení jak výsadkáři v letadle, připravení vzbudit naši touhu po nových věcech. Nakupujte, nakupujte...
Fashion soldiers ready in ranks to attack. Line-up as paratroopers on a plane, ready to arouse our desire for new things. Shop, shop, shop...

DSC_0099.jpg

Zamyšlený muž u módního obchodu. Možná si jen potřeboval odpočinout. Možná dostal důležitou zprávu. A možná, že čeká na manželku, které si vybírá nové oblečení. Kdo ví...
Pensive man at a fashion store. Maybe he just needed to rest. Maybe he got an important message. And maybe he's waiting for his wife, who is choosing new clothes. Who knows...

DSC_0128.jpg

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím pro děti a mladé lidi.

Buď skaut. Buď připraven.

It all started with one summer camp for 20 boys in Britain in 1907. Today, scouting with 60 million scouts around the world is the largest global educational movement for children and young people.

Be a scout. Be prepared.

DSC_0027.jpg